ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา Ø
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา

เลขที่ประกาศ : 068767

ธุรการประจำอพาร์ทเม้นท์

ธุรการประจำอพาร์ทเม้นท์

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 บ.

งานประจำ : 11,500 บ. ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว
1. แนะนำห้อง ติดต่อลูกค้า
2. ประสานงานขาย
3. ป้อนข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068765

พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน(ประจำหน้าร้านคลองโยง)

พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน(ประจำหน้าร้านคลองโยง)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว
ดูแลและทำความสะอาดพื้นภายในตึกและบริเวณโดยรอบตึก ของอพาร์ทเม้นท์
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068622

แรงงานรายวันทั่วไป

แรงงานรายวันทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง,ความสา

งานประจำ : ตามข้อตกลง,ความสา ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ศาลาแดง
ทำงานรายวัน ก่ออิฐ,ฉาบปูน และงานไม้ทั่วไป

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067966

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
1.ทำเอกสารทางบัญชี 2.เช็ค Stock - คีย์ Stock สินค้าคงเหลือ
3.รับวางบิล-จ่ายเช็ค 4.บันทึกบัญชีรายวัน
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067967

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
1.วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

2.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง ให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ

4.อื่นๆ
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067960

PRODUCTION ENGINEER

PRODUCTION ENGINEER

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
1. รับข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย
2. วิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักร
3. ตรวจสอบวัตถุดิบ
4. ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า
5. วางแผนการผลิต / วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
6. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. เสนอแผนการผลิตต่อผู้บังคับบัญชา
8. แจกจ่ายแผนการผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ติดตาม ทบทวน แก้ไข แผนการผลิต
10.จัดทำสรุปรายงานผลการวางแผน
11. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญช
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067962

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QA, QC

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QA, QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
-
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067963

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าเครื่อง W/C

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าเครื่อง W/C

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 300

งานประจำ : วันละ 300 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
ตั้งงานหน้าเครื่อง
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067964

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
รับข้อมูลจากฝ่ายขาย เพื่อวางแผนการผลิตของProduction ตามกำหนดระยะเวลาของลูกค้า
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067965

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
1.เปรียบเทียบราคา
2.สรุปยอดการซื้อรายวัน
3.สรุปยอดการซื้อรายเดือน
4.เปิดPO.
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067296

เจ้าหน้าที่บุคคล (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

เจ้าหน้าที่บุคคล (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ท่าไข่
การทำแผนงาน และนโยบายด้านงานบุคคลในส่วนที่รับผิดชอบมาปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชา และ/หรือบริษัทฯกำหนด พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบและควบคุมให้งานที่รับผิดชอบดำเนินไปตามระเบียบและวิธีการที่กำหนด โดยดำเนินการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้่า
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067140

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว
- ออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
- เช็คภาษีประจำเดือน
- จัดเก็บเอกสารส่ง สำนักงานบัญชี

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066856

ที่ปรึกษาการขาย

ที่ปรึกษาการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางพระ
นำเสนอการขายรถยนต์ฮอนด้า และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066854

ที่ปรึกษาการบริการ

ที่ปรึกษาการบริการ

งานประจำ : เงินเดือน 13000+เบี้ยขยัน 1200

งานประจำ : 13000+เบี้ยขยัน 1200 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางพระ
พนักงานบริการให้คำปรึกษาดูแลลูกค้า
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066855

พนักงานรักษาความปลอดภัย หน้าทางเข้า

พนักงานรักษาความปลอดภัย หน้าทางเข้า

งานประจำ : เงินเดือน 8000-10000

งานประจำ : 8000-10000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางพระ
ล้าง เคลือบสี รถยนต์
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057282

พยาบาลห้องผ่าตัด/ผู้ช่วยแพทย์

พยาบาลห้องผ่าตัด/ผู้ช่วยแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
- รับผิดชอบงานด้านบำรุงรักษาทั้งด้าน PM และ Break Down
ในส่วนของเครื่องจักรทีไ่ด้รับมอบหมาย
- วางแผนงานให้ทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057283

พนักงานขาย สาขาชุมพร

พนักงานขาย สาขาชุมพร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
- รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารวางบิล
- บันทึกข้อมูลการรับชำระ
- จัดทำรายงานทางด้านการเงินทีเกี่ยวข้องเพื่อรายงานไปยังหัวหน้างานต้นสังกัด
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061939

Planning Engineer

Planning Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
- วางแผนการผลิต
- วางแผนวัตถุดิบ
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061940

Online marketing (facebook)

Online marketing (facebook)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
- รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นรูปภาพ กิจกรรม/ VDO
ผ่าน facebook fanpage ของเลนโซ่
- ดูแลตอบคำถาม ให้ข้อมูล กับ Fanpage
- วิเคราะห์ข้อมูลที่เกียวข้องทางด้าน online
- ดูแลและสร้าง ENGAGEMENT ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ลง โฆษณา ทาง facebook
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061941

APQP Engineer

APQP Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
- วางแผนการเตรียมผลิตสำหรับล้อ New model
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อวางแผนงานและติดตามความคืบหน้าของงาน
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานผลิต
- รับผิดชอบเอกสาร New Model ที่เกิดขึ้น
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา