ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา Ø
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5294 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 109425

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C นครพนม

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C นครพนม

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108860

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา 1-4

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา 1-4

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร
-ทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของยาเม็ดเเละเเคปซูล
-ล้างเครื่องแก้ว
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108862

ตำแหน่งงานว่างProduct Training ( Pharmacist )

ตำแหน่งงานว่างProduct Training ( Pharmacist )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และทักษะการขายให้กับพนักงาน
พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตรฝึกอบรมบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแนวทางการขาย
ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลของการอบรม
บริการให้ข้อมูลด้านยาสำหรับลูกค้าและทีมงานขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108856

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์รับโทรศัพท์ รพ.วิภาราม แหลมฉบัง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์รับโทรศัพท์ รพ.วิภาราม แหลมฉบัง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร
ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108861

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร
- บริหาร และวางแผนแนวทางในการทำงานด้านวิศวกรรมทั้งระบบ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
- ควบคุมดูแลงานซ่อม-สร้าง, อะไหล่, Spare Part เครื่องจักร-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในบริษัทฯ
- บริหารจัดการในการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าโรงงาน เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ ประเมิน แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำกับ รักษา ควบคุมดูแล การบริหารงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 9001, GMP
- บริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงาน ให้เ
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108857

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ระบบ ERP/ SAP

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ระบบ ERP/ SAP

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร
งาน Create / Customize / Edit
งาน Support แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ERP/ SAP
สรุปรายงาน / ลงบันทึก
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108863

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกรควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกรควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร
-ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ/วิเคราะห์ของยาระหว่างผลิตเเละยาสำเร็จรูป
-จัดทำ/ทบทวน เเผน วิธีสุ่มตัวอย่าง ข้อกำหนด วิธีวิเคราะห์ทดสอบ เเละวิธีการอื่นในการควบคุมคุณภาพของยา
-ดำเนินการควบคุมให้มีการทำAnalyical Method Validationอย่างถูกต้องเหมาะสมของยาที่ได้เลขทะเบียนเเล้ว
-พิจารณาทบทวนเอกสารบันทึกการผลิต / อนุมัติการปล่อยยาสำเร็จรูปออกขาย เเละเอกสารในระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ
-ดูแลให้พนักงานในหน่วยวิเคราะห์ยาปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดต่างๆ เช่น GMP และIS
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108607

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ (ในประเทศ)

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ (ในประเทศ)

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
- เช็คสินค้าให้พร้อมขาย

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108858

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร
งานขับรถส่งสินค้า งานคลังสินค้า และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108859

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา 1-6

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา 1-6

งานประจำ : เงินเดือน (ตามตกลง)

งานประจำ : (ตามตกลง) ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร
- จัดพิมพ์ / เตรียมเอกสารสำหรับงานทะเบียนทั้งภายในเเละต่างประเทศ
-จัดพิมพ์ CAO เเละใบPassed FG
- บันทึกเเละจัดเก็บเอกสารข้อมูลให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้น
- รับ/จัดเก็บสารเคมีเเละลงบันทึกที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในเเละภายนอก
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108605

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สุวินทวงษ์

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สุวินทวงษ์

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104705

ตำแหน่งงานว่างส่งเสริมการขาย

ตำแหน่งงานว่างส่งเสริมการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน

งานประจำ : ตามที่ตกลงกัน ฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูแลลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 106921

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ลาดพร้าว2 Extra

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ลาดพร้าว2 Extra

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104706

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (มีประสบการณ์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (มีประสบการณ์)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+++

งานประจำ : 18,000+++ ฉะเชิงเทรา
ขายสินค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพิ่มยอดลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107017

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C โคราช

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C โคราช

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107032

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ฉะเชิงเทรา

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104707

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง150บาท/ว

ฝึกงาน : เบี้ยเลี้ยง150บาท/ว ฉะเชิงเทรา
ฝึกงานทางด้านส่งเสริมการขาย ฝึกงานหน้าร้านเคมีเกษตร เรียนรู้การทำงานจริงในทุกๆด้าน และจะเน้นเป็นพิเศษให้สำหรับนักศึกษาที่อยากทำงานในสายงานในอนาคตหลังจบการศึกษาแล้ว
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104095

ตำแหน่งงานว่างSale ฝึกหัด 5 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างSale ฝึกหัด 5 อัตรา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
- รับผิดชอบดูเลยอดขายล้อและยาง ในเขตพื้นที่
- ดูแลสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- ผลักดันสินค้าเข้าสู่ร้านค้า
- บริหารยอดขาย และ การเก็บเงินตามกำหนด
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 104699

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15000+++

งานประจำ : 15000+++ ฉะเชิงเทรา
เอกสารเกี่ยวกับบัญชี จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107029

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C เลย

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C เลย

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
- เช็คสินค้าให้พร้อมขาย

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 7 วันที่ผ่านมา

หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา