ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา Ø
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา

เลขที่ประกาศ : 088815

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ&ห้องแลป

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ&ห้องแลป

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 20,000

งานประจำ : 10,000 - 20,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
ตรวจรับวัตถุดิบอาหารสัตว์
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088812

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์ม/ฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์ม/ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
-ควบคุม ดูแลการผลิตลูกไก่ไข่ ไก่สาว และไข่ไก่ ในระบบแบบ evap
- ดูแล และบริหารจัดการภายในฟาร์มให้เป็นไปอย่างเหมาะสมทั้งระบบ

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088818

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลไก่เล็ก

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลไก่เล็ก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
อนุบาลไก่เล็กอายุ 1 วัน-2เดือน (ไก่ไข่)
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088797

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ไข่ไก่)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ไข่ไก่)

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง ถ้ามี

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง ถ้ามี ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
- ดูแลทั้งระบบ ตั้งแต่ ขั้นตอนการรับไข่เข้า สู่ line การผลิต และเตรียมการจัดส่งตาม orderลูกค้า
- มีความสามารถในการจัดการ และบริหารภายในขั้นตอนได้อย่างเป็นระบบ
-
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088800

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
ควบคุมสัตวบาล ดูแลการผลิตลูกไก่ไข่ ไก่สาว ไก่ไข่ เล้า evap ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088802

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สต็อค

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สต็อค

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่จะตกลงกัน

งานประจำ : ตามแต่จะตกลงกัน ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
ควบคุม เบิกจ่าย สต็อค ยา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในฟาร์ม
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 088816

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขต

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
ดูแล การจัดการและรับผิดชอบงานในแต่ละสาขาได้
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088811

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลงกัน

งานประจำ : แล้วแต่ตกลงกัน ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร(PM)
บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานอาหารสัตว์
ควบคุมงานในแผนก
มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,ISO 9001
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088807

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ตกลงกัน

งานประจำ : ตามแต่ตกลงกัน ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
สัตวบาลประจำฟาร์มไก่รุ่น หรือ ไก่ไข่ หรือ ไก่พันธุ์ ทำหน้าที่ ดูแลสุขภาพไก่
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088810

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าโรงงานอาหารสัตว์

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าโรงงานอาหารสัตว์

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่จะตกลงกัน

งานประจำ : ตามแต่จะตกลงกัน ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
ดูแล และซ่อมบำรุง งานไฟฟ้าในโรงงาน
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088799

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงโรงเรือน evap

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงโรงเรือน evap

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่จะตกลงกัน

งานประจำ : ตามแต่จะตกลงกัน ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
ซ่อมและตรวจสอบ อุปกรณ์เล้าไก่ พัดลม มอเตอร์ ระบบคอนโทรล ไฟฟ้าเล็กน้อย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088804

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคีย์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่จะตกตงกัน

งานประจำ : ตามแต่จะตกตงกัน ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
คีย์ข้อมูลด้านการเลี้ยงไก่ ของฟาร์ม และคีย์ข้อมูลด้านโรงงาน
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 088806

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายวิชาการ

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
ตรวจสอบข้อมูลการเลี้ยงไก่ สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์สำหรับไก่ และ ข้อมูลอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088805

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สถิติ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สถิติ

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่จะตกลงกัน

งานประจำ : ตามแต่จะตกลงกัน ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการเลี้ยงไก่
เบิกจ่าย ยาและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088801

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกทำวัคซีน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกทำวัคซีน

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ตกลงกัน

งานประจำ : ตามแต่ตกลงกัน ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
คุมพนักงานทำวัคซีน ฉีดและหยอด
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088814

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่จะตกลงกัน

งานประจำ : ตามแต่จะตกลงกัน ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
ทำบัญชีทั่วไป รายรับ-รายจ่าย ลูกหนี้-เจ้าหนี้
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088808

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์มไก่รุ่น

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์มไก่รุ่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ตกลงกัน

งานประจำ : ตามแต่ตกลงกัน ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
ควบคุม ดูเเล และ บริหารฟาร์มไก่รุ่นเล้าเปิด (ไก่เล็ก - ไก่รุ่น - ไก่สาว)
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088813

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าประจำฟาร์ม

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าประจำฟาร์ม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 22 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 088798

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์มไก่พันธุ์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฟาร์มไก่พันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลงมีประ

งานประจำ : แล้วแต่ตกลงมีประ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
- บริหารจัดการฟาร์มและงานทั่วไป
-ควบคุมการผลิตไก่พ่อแม่พันธุ์ (Poultry Farm) ตั้งแต่การวางแผน การผลิต ควบคุมดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้ขบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณและต้นทุน
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088817

ตำแหน่งงานว่างสัตวแพทย์ประจำฟาร์ม

ตำแหน่งงานว่างสัตวแพทย์ประจำฟาร์ม

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่จะตกลงกัน

งานประจำ : ตามแต่จะตกลงกัน ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง
สัตวแพทย์ประจำฟาร์มไก่ไข่
ฝ่ายวิชาการ
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 22 วันที่ผ่านมา

หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา