ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา Ø
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 12008 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 134637

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
- ประสานงานในขั้นตอนการจัดซื้อสินค้า /การติดตามสินค้า/การเคลมสินค้า จากต่างประเทศ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Shipping, คลังสินค้า, บัญชีและการเงิน เป็นต้น
- จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม KPIs ประจำเดือน
- อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทำงานจันทร์-ศุกร์ เสาร์หยุดเสาร์เว้นเสาร์ 8.00 - 17.00
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134632

ตำแหน่งงานว่างธุรการ/งานต่างด้าว

ตำแหน่งงานว่างธุรการ/งานต่างด้าว

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
- ทำงานร่วมกับทีมงานขาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์การขาย แผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนทีมงานขายและคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย
- วิเคราะห์ การจัดรายการ ในช่องทางการขายร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
รวบรวมข้อมูลการขาย กระจายสินค้า ราคา และรายการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันในท้องตลาด
- ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ผลิตโฆษณา / POP สื่อส่งเสริมการขายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระยะเวลาที่วางไว้
ติดตามแผน และ feedback ของ Sales Promotion Pl
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134633

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
- รับผิดชอบงานด้านการออกแบบสื่อต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในส่วนงานการตลาดขององค์กร ทั้งงานทางด้าน Online และ Offline
- ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ พร้อมแนบ Link port งาน เพิ่มเติม มาที่ email recruitment@lensowheel.com จะพิจารณาประวัติที่แนบ Port งานก่อน
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134630

ตำแหน่งงานว่างSenior System Development (ISO)

ตำแหน่งงานว่างSenior System Development (ISO)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
ตรวจสอบและอนุมัติการใช้เอกสารต่าง ๆ ในระบบ ISO TS16949
•ดูแลแผนงานการดำเนินการตามระบบ ISO TS16949 ภายในองค์กรตามแผน
•ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
•เป็นแกนนำในการตรวจประเมินระบบทั้งจากภายในและภายนอก
•กำหนดนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพโดยรวมของระบบการบริหารงาน
•ดำเนินการทบทวนการบริหาร โดยจะต้องมีนโยบายปรับปรุงแก้ไข ในการบริหารงานเมื่อพบว่า
มีการร้องเรียน หรือพบสิ่งผิดปกติภายในระบบ
•รับผิดชอบการประชุม การตรวจติดตามภายใน ทางเอกสารและทางสื่ออิเล็กทร
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134636

ตำแหน่งงานว่างQA Supervisor

ตำแหน่งงานว่างQA Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า
รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขและป้องกันปัญหา
รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์ระบบการวัด
รับผิดชอบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134631

ตำแหน่งงานว่างInternational Marketing Officer (Social Media)

ตำแหน่งงานว่างInternational Marketing Officer (Social Media)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
•ทำการตลาดต่างประเทศผ่านช่องทาง Social Media ต่าง ๆ
•ตอบคำถาม/ชี้แจงข้อมูลใน Facebook (ต่างประเทศ)
•ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ บนหน้า fan page และ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานผ่าน Facebookinter เช่น Add โฆษณา,Content ,Activity , รูปภาพ
•ดูแลกิจกรรมการตลาดต่างประเทศ ทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่กำหนดอื่น ๆเช่น IG/Twister
•วางแผนงานด้านการตลาดต่างประเทศ และดำเนินการตามแผน เพื่อทำการ Promote แบรนด์ Lenso
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 134010

ตำแหน่งงานว่างพนักงานชั่วคราว 1 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานชั่วคราว 1 อัตรา

งานชั่วคราว : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานชั่วคราว : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
key ข้อมูล การเบิกจ่าย Part ของแผนกคลังสินค้า และงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133708

ตำแหน่งงานว่างAccounting Officer

ตำแหน่งงานว่างAccounting Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ฉะเชิงเทรา บางปะกง
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ตรวจสอบการกระทบยอดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินของบริษัท
- จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และทำการยื่นภาษี
- ควบคุมค่าใช้จ่ายและสรุปรายงานค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับ Budget
- ตรวจนับทรัพย์สินของบริษัท
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133256

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถรับ-ส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถรับ-ส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป ฉะเชิงเทรา
1. ไปวางบิล-เก็บเงินลูกค้า ตามกำหนดเวลา
2. รับ-ส่งเอกสารให้ลูกค้าและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. นำฝากเงินสด-เช็ค เข้าบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง
4. นำส่งไปรษณีย์ให้ลูกค้าและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. นำส่งภาษีต่างๆ ของกรมสรรพากร
6. นำส่งสินค้าที่มอเตอร์ไซด์สามารถบรรทุกได้ เช่น อะไหล่ ฯลฯ
7. วิ่งงานด่วนกรณีพิเศษ เช่น ส่งแบบด่วน ฯลฯ
8. ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ
9. ปฏิบัติงานงานอื่น
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133023

ตำแหน่งงานว่างSupervisor-เขต ภาคอีสาน

ตำแหน่งงานว่างSupervisor-เขต ภาคอีสาน

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 40,000

งานประจำ : 14,000 - 40,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
- สร้างยอดขาย ร้านค้า เเละ ห้าง
- รับผิดชอบเป้าการขาย ร้านค้า เเละ ห้าง
- คุม Pc ห้าง จัดหา Pc
- เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ร้านค้า เเละ ห้าง
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132587

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ประจำร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ประจำร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
- ประกอบและซ่อมแซมจักรยาน เบื้องต้นได้
- มีความรู้เกี่ยวกับจักรยานในเบื้องต้น
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
- สร้างยอดขายภายในร้าน


หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130257

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
บันทึกข้อมูลพนักงาน รับโทรศัพท์ ต้อนรับลูกค้าและประสานงานให้ลูกค้าเมื่อมาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในบริษัท
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129667

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สตูล

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สตูล

งานประจำ : เงินเดือน 9000Up

งานประจำ : 9000Up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ
- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129618

ตำแหน่งงานว่างProduction Engineer (IE)

ตำแหน่งงานว่างProduction Engineer (IE)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
- รับผิดชอบงานในกระบวนการผลิตส่วนงานแผนกหลอม
- รับผิดชอบ เป้าหมายการผลิต และกิจกรรมในส่วนงานตามที่กำหนดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- รับผิดชอบบริการคน วัตถุดิบ ต้นทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- พัฒนาวิธีการทำงาน /กระบวนการทำงาน ในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ
- รับผิดชอบ KPI ตามทีได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำรายงาน
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128808

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-22,000

งานประจำ : 18,000-22,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว หัวสำโรง
1.ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของโรงงาน
2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้มีความพร้อมใช้งาน
3.ซ่อมแซมเครื่องจักรเมื่อเกิดการชำรุด
4.สร้างเครื่องมือช่วยในการผลิตหรืออุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเพื่อปรับปรุงการผลิตตามคำร้องขอ
5.จัดเตรียมอะไหล่สำรอง (Spar Part)
6.จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance)และการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ในทุก ๆเดือน
7. จัดทำเอกสารสำหรับการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในแผนก
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128508

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C เพรชบูรณ์

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C เพรชบูรณ์

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ
- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127871

ตำแหน่งงานว่างSupervisor-เขตภาคใต้

ตำแหน่งงานว่างSupervisor-เขตภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 50,000

งานประจำ : 20,000 - 50,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
- สร้างยอดขาย
- รับผิดชอบเป้าการขาย
- คุม Pc ห้าง
- จัดหา Pc
- เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127886

ตำแหน่งงานว่างMTS (หน่วยรถ ซ่อมบำรุงสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างMTS (หน่วยรถ ซ่อมบำรุงสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน 16000 - 25,000

งานประจำ : 16000 - 25,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
- ประกอบสินค้า จักรยาน ในห้าง เเละร้านค้า
- รับผิดชอบ สินค้า ให้อยู่ ในสภาพพร้อมขาย
- ซ่อมบำรุง สินค้า
- ตรวจสอบสภาพสินค้า ในห้าง เเละร้านค้า
- ตรวจสอบ งาน Pc

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 127266

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ฉะเชิงเทรา

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127171

ตำแหน่งงานว่างPc/เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C บางใหญ่

ตำแหน่งงานว่างPc/เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C บางใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน 9000Up

งานประจำ : 9000Up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา