ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา Ø
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา

เลขที่ประกาศ : 088558

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C กำเเพงเพรช

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C กำเเพงเพรช

งานประจำ : เงินเดือน 9000Up

งานประจำ : 9000Up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088559

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สตูล

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สตูล

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088557

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างPc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080585

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C โคราช 2

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C โคราช 2

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079644

TDุ6 (พนักงานขับรถ ุ6ล้อ ส่งสินค้า)

TDุ6 (พนักงานขับรถ ุ6ล้อ ส่งสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 Up (ตามโครงสร้าง

งานประจำ : 15,000 Up (ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
รถุ6 ล้อ
1 คนขับ 1 พนักงานติดรถ ต่อ 6 ล้อ 1 คัน
ขับรถส่งสินค้าในเขต
ต่างจังหวัด เหนือ ใต้ ออก ตก
ปริมณฑลหางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079645

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C เชียงใหม่ 1

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C เชียงใหม่ 1

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 071791

MTS (หน่วยรถ ซ่อมบำรุงสินค้า)

MTS (หน่วยรถ ซ่อมบำรุงสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน ึ7,600 - 25,000

งานประจำ : ึ7,600 - 25,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
- ประกอบสินค้า จักรยาน ในห้าง เเละร้านค้า
- รับผิดชอบ สินค้า ให้อยู่ ในสภาพพร้อมขาย
- ซ่อมบำรุง สินค้า
- ตรวจสอบสภาพสินค้า ในห้าง เเละร้านค้า
- ตรวจสอบ งาน Pc

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071792

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ลำพูน

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ลำพูน

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบสินค้าจักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ
- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067966

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
1.ทำเอกสารทางบัญชี 2.เช็ค Stock - คีย์ Stock สินค้าคงเหลือ
3.รับวางบิล-จ่ายเช็ค 4.บันทึกบัญชีรายวัน
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067967

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
1.วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

2.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง ให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ

4.อื่นๆ
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067960

PRODUCTION ENGINEER

PRODUCTION ENGINEER

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
1. รับข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย
2. วิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักร
3. ตรวจสอบวัตถุดิบ
4. ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า
5. วางแผนการผลิต / วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
6. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. เสนอแผนการผลิตต่อผู้บังคับบัญชา
8. แจกจ่ายแผนการผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ติดตาม ทบทวน แก้ไข แผนการผลิต
10.จัดทำสรุปรายงานผลการวางแผน
11. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญช
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067962

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QA, QC

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QA, QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
-
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 067963

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าเครื่อง W/C

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าเครื่อง W/C

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 300

งานประจำ : วันละ 300 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
ตั้งงานหน้าเครื่อง
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067964

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
รับข้อมูลจากฝ่ายขาย เพื่อวางแผนการผลิตของProduction ตามกำหนดระยะเวลาของลูกค้า
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067965

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
1.เปรียบเทียบราคา
2.สรุปยอดการซื้อรายวัน
3.สรุปยอดการซื้อรายเดือน
4.เปิดPO.
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064871

Robot Service Technician

Robot Service Technician

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-25,000 / เที่ยว

งานประจำ : 10,000-25,000 / เที่ยว ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
ส่งสินค้าตามห้างBig C
ส่งสินค้าร้านค้าปลีก/ส่ง
ในต่างจังหวัด ทั้งใน อำเภอเมือง
เเละ ต่างอำเภอ

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053857

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สัตหีบ

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สัตหีบ

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
- เช็คสินค้าให้พร้อมขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053858

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ราชดำหริ

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ราชดำหริ

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบสินค้าจักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ
- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 053859

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C แฟชั่นไอซ์แลนด์

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C แฟชั่นไอซ์แลนด์

งานประจำ : เงินเดือน 9000Up

งานประจำ : 9000Up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ
- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053861

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C คลอง 3

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C คลอง 3

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา