ฉะเชิงเทรา บางปะกง หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา บางปะกง หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ฉะเชิงเทรา บางปะกง หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา บางปะกง หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา Ø
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา


เลขที่ประกาศ : 080585

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C โคราช 2

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C โคราช 2

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079739

Sale กทม 1 อัตรา/ ตะวันออก 1 อัตรา

Sale กทม 1 อัตรา/ ตะวันออก 1 อัตรา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
รายละเอียดของงาน
- ขายล้อแม็กซ์+ยางผ่านทาง Dealer ในพื้นที่ ๆ รับผิดชอบ
ในส่วนของประจำบริษัท เลนโซ่ วีล จำกัดและบริษัทในเครือ
- รักษายอดขายตามเป้าที่กำหนด
- ดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- สร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่าย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079644

TDุ6 (พนักงานขับรถ ุ6ล้อ ส่งสินค้า)

TDุ6 (พนักงานขับรถ ุ6ล้อ ส่งสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 Up (ตามโครงสร้าง

งานประจำ : 15,000 Up (ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
รถุ6 ล้อ
1 คนขับ 1 พนักงานติดรถ ต่อ 6 ล้อ 1 คัน
ขับรถส่งสินค้าในเขต
ต่างจังหวัด เหนือ ใต้ ออก ตก
ปริมณฑลหางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079645

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C เชียงใหม่ 1

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C เชียงใหม่ 1

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078711

หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
รายละเอียดของงาน
- ดูแลเรื่องระบบบัญชีต้นทุน มาตรฐานต้นทุนจริง การบันส่วนค่าใช้จ่าย สูตรการผลิต
- ดูแลระบบ สินค้าคงเหลือ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ERP
- ปิดงบต้นทุนการผลิตรายเดือน/วิเคราะห์ผลต่างต้นทุนจริงและต้นทุนมาตรฐาน
- คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์/ปรับปรุงระบบบัญชีต้นทุนให้ถูกต้อง
- ติดตามผลและประสานงานกับฝ่ายผลิต
- ควบคุมและตรวจสอบการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078690

Road Show Supervisor

Road Show Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานสายการตลาดในด้าน ประชาสัมพันธ์ /งาน Event / งาน Roadshow
ทั้งประเภทบริษัทจัดและประเภทร่วมทำกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อพลักดันยอดขาย
- ดูแลควบคุมแผนงาน ที่ได้วางไว้ และควบคุมทีมงานทั้งภายในภายนอก เพื่อให้งานสำเร็จตามแผน
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078688

บัญชี รายรับ (ด่วน)

บัญชี รายรับ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
รายละเอียดของงาน
-รับผิดชอบในการดูแลการทำงานและยอดขายของทีมขายล้อภาคอีสาน เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด
-ดูแลการทำงานของทีม เพื่อให้ได้ได้เป้าหมายของงานตามที่กำหนดไว้
-ดูแลร้านค้า ในเขตที่รับผิดชอบ/สร้างความพึงพอใจ
-รับผิดชอบร่วมกับทีมรวม ในการร่วมคิดโปรโมชั่น สนับสนุนกิจกรรมการขายและพลักดันยอดขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078689

Styling Designer

Styling Designer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
-ศึกษา concept และข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ประกอบในการออกแบบ สำหรับ New Design
-ออกแบบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย /และออกแบบชิ้นงานตามความชอบภายใน Concept ของผลิตภัณฑ์ที่มี
-ติดต่อประสานงานกับฝ่าย engineering เพื่อตรวจสอบการขึ้นแบบล้อ
-อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077245

QA Supervisor

QA Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า
รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขและป้องกันปัญหา
รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์ระบบการวัด
รับผิดชอบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073250

เจ้าหน้าที่โพลิเมอร์

เจ้าหน้าที่โพลิเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
ทำงานร่วมกับฝ่ายผลิต ฝ่ายออกแบบ และ ฝ่ายประกันคุณภาพ ในการสนับสนุนการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ
ทดลองวัตถุดิบพลาสติก สารเติมแต่ง สูตรการผลิต เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งานของสินค้า เช่น กลุ่มงานบรรจุภัณฑ์อาหาร ลังอุตสาหกรรม งานพลาสติกชีวภาพ
จัดทำเอกสารในระบบบริหารจัดการคุณภาพ เกี่ยวกับ วัตถุดิบต่างๆ สีผสม ขบวนการใช้งานแปรรูป รวมถึงการจัดทำ life cycle management ของสินค้า
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073251

ช่างควบคุมการพิมพ์สกรีน

ช่างควบคุมการพิมพ์สกรีน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
ควบคุม ปรับตั้งเครื่องพิมพ์ silk screen บนชิ้นงานพลาสติก
ควบคุมการทำ เพลทงานพิมพ์
ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกออกแบบ ในการจัดวางลายพิมพ์ การแยกสี

เครื่องที่ใช้งาน Dubuit หน้าเรียบ และ หน้ากลม
เครื่องระเบิดผิว
เครื่อง UV
หากมีประสบการณ์ เครื่อง Multi printing พิจารณาเป็นพิเศษ
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072672

พนักงานต้อนรับโรงแรม กลางคืน Reception (Night Shift)

พนักงานต้อนรับโรงแรม กลางคืน Reception (Night Shift)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
ต้อนรับลูกค้า กิจการโรงแรม ดูแลเรื่องการรับจองห้องพัก การเข้าพัก แนะนำห้อง ดูแลการเข้าพักอาศัยให้ราบลื่นและประทับใจ เข้างานกะกลางคืน 23:00 - 08:00 น. วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

Night Shift reception : working hour from 23:00-08:00

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071791

MTS (หน่วยรถ ซ่อมบำรุงสินค้า)

MTS (หน่วยรถ ซ่อมบำรุงสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน ึ7,600 - 25,000

งานประจำ : ึ7,600 - 25,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
- ประกอบสินค้า จักรยาน ในห้าง เเละร้านค้า
- รับผิดชอบ สินค้า ให้อยู่ ในสภาพพร้อมขาย
- ซ่อมบำรุง สินค้า
- ตรวจสอบสภาพสินค้า ในห้าง เเละร้านค้า
- ตรวจสอบ งาน Pc

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071792

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ลำพูน

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ลำพูน

งานประจำ : เงินเดือน 9000 up

งานประจำ : 9000 up ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
เชียร์ขาย ประกอบสินค้าจักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ
- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070988

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
-รับผิดชอบงานด้านออกบิลขาย
-ดูเเลเอกสารวางบิล
-ออกเอกสารใบลดหนี้
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068767

ธุรการประจำอพาร์ทเม้นท์

ธุรการประจำอพาร์ทเม้นท์

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 บ.

งานประจำ : 11,500 บ. ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว
1. แนะนำห้อง ติดต่อลูกค้า
2. ประสานงานขาย
3. ป้อนข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068765

พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน(ประจำหน้าร้านคลองโยง)

พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน(ประจำหน้าร้านคลองโยง)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว
ดูแลและทำความสะอาดพื้นภายในตึกและบริเวณโดยรอบตึก ของอพาร์ทเม้นท์
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067966

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
1.ทำเอกสารทางบัญชี 2.เช็ค Stock - คีย์ Stock สินค้าคงเหลือ
3.รับวางบิล-จ่ายเช็ค 4.บันทึกบัญชีรายวัน
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067967

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
1.วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

2.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง ให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ

4.อื่นๆ
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067960

PRODUCTION ENGINEER

PRODUCTION ENGINEER

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ฉะเชิงเทรา บางปะกง ท่าข้าม
1. รับข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย
2. วิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักร
3. ตรวจสอบวัตถุดิบ
4. ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า
5. วางแผนการผลิต / วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
6. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. เสนอแผนการผลิตต่อผู้บังคับบัญชา
8. แจกจ่ายแผนการผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ติดตาม ทบทวน แก้ไข แผนการผลิต
10.จัดทำสรุปรายงานผลการวางแผน
11. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญช
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา